Güncel Programlar

  • Annual Meeting | EBMT - Madrid / Spain  30 August - 02 September 2020

      Değerli meslektaşlarımız, Küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle EBMT Kurulu, 29 Ağustos Cumartesi ile 1

      Eylül Salı günleri arasında gerçekleşecek olan 46. EBMT Yıllık Toplantısını (EBMT 2020) sanal ortamda

      yayınlama kararı vermiştir. Detaylı bilgi için https://www.ebmt.org/annual-meeting adresini ziyaret ediniz.

      “8th  Meet the Experts of Transplantation and Cellular Therapy EBMT and ASTCT Sempozyum”u ,  ileri bir

       tarihte İstanbul’da gerçekleşmek üzere  ertelenmiştir. 

     http://www.kongre2020.com/site.php?http://www.expertsoftransplant.com

     

   

    
     

Saygılarımızla

EBMT Türkiye Hemşire Grubu

EBMT - Türkiye Hemşire Grubu